ontwerp

Uw L&D partner in het ontwerpen van leerervaringen

A-visie ontwerpt en ontwikkelt programma’s en leerervaringen op maat gesneden voor de ontwikkeling van uw medewerkers.

  “De afdeling heeft samen met a-visie onze ambitie en visie vertaald in concrete programma's die bijdragen aan de gehele performance van de organisatie. a-visie faciliteert dit traject op een creatieve maar tevens resultaatgerichte manier.” Martin Rerink HR-business partner Grolsch
  Leren heeft een ontwerp nodig dat is gebaseerd op een stevig fundament, vanuit een toekomstgericht plan en gericht op een realistische implementatie. Gericht op leerervaringen die activeren.

 

Als onderwijskundig ontwerper help ik je bij het in kaart brengen van de leeroplossing. Soms zijn er meerder leeroplossingen nodig, soms een enkele. Het resultaat is een ontwerp, een plan, waarin de grote en kleinere lijnen van de leeroplossingen zijn uitgedacht. Een roadmap design. Wanneer de roadmap van de leeroplossing bekend is, gaan we het plan uitvoeren, een of meerdere leeroplossingen creëren. Een visueel design is het resultaat.

Leer Ervaringen Ontwerp Proces

We sparren en geven advies aan uw HR professionals, teamleiders of adviseurs, om leerdoelen te transformeren in concrete programma’s. Door goed te partneren zorgen we ervoor dat het ontwerp past bij uw cultuur, terwijl we uw medewerkers de over geven om in de toekomst zelf te faciliteren en te ontwerpen.

 

Onderzoek

Wat is nu de uitdaging, verandering of probleem waar een opleiding voor nodig is. Om dat helder te krijgen ga ik op onderzoek uit, vragen stellen, meelopen, voelen wat het is waar de medewerkers tegenaan lopen en wat er moet gaan veranderen.  

 

Ontwerp

Uiteindelijk levert het onderzoek leerdoelen op. Wat heeft de doelgroep nu echt in de eigen praktijk nodig en hoe kan hij of zij dit leren. De eigen praktijk is in beeld, waarbij de mogelijkheden om te leren en de beste mix van materiaal en aanpak om te leren vorm gaat krijgen. Daarbij kun je denken aan blended leren, informeel leren, leren op de werkplek,  breinleren, ontwerpgericht leren, actief leren etcetera. De onderwijskundige aanpak geschikt voor het probleem en de doelgroep vormt het ontwerp van de opleiding. Dit ligt vast in de blauwdruk. In de blauwdruk staan meerdere pilotvoorstellen.

Ontwikkelen

Een aantal voorstellen worden geselecteerd op basis van bruikbaarheid. De bruikbaarheid bepaalt de inrichting van het leerproces, zoals programma en werkvormen. De eerste pilots worden ontwikkeld. Daarin kijk ik naar hoe de inhoud het best kan worden overgebracht. Het leermateriaal ontwikkel ik dan zoals e-learning modules, casuïstiek en opdrachten.

Evaluatie

Na elke pilot is er een evaluatie en bijschaving van het ontwerp. Uiteindelijk implementeren we vanaf de eerste fase tot het eind. En kunnen ook een follow-up voor u verzorgen.

Kan ik je helpen bij het ontwerpen van je opleidingsvraag?