Curriculum design needs a shift

Posted on Posted in Uncategorized

Curriculum design in de ggz

De laatste tijd ben ik veel aan het lezen en (her)ontdekken over krachtig ontwerp voor schoolplannen ofwel curricula. Krachtig in de zin van: "het gaat uit van uitdagingen van de deelnemers zelf en bereikt wat het beloofd te verbeteren in hun werkpraktijk".

Wat ik bijvoorbeeld zie is dat teammanagers en andere leidinggevenden op zoek zijn naar een oplossing voor een organisatie probleem. Bijvoorbeeld deze: de ene divisie van de instelling wil graag de overdracht van patienten naar de andere divisie verbeteren. Dat dit een uitdaging is blijkt wel uit het feit dat er gesproken wordt over een gat tussen de ene kant en de andere kant.

De oplossing zoekt men in eerste instantie in kennis en vaardigheidstrainingen die voor handen zijn. Daarnaast ook in het geregisseerd ontmoeten en leren van elkaar.
De vraag is die men dan stelt is: welke volgorde en sequentie hanteren we in deze oplossing. En ook welke vrijheid heeft de deelnemer om de keuze te maken welke onderdelen hij wil volgen. Los daarvan worden verbetering van werkprocessen voorgesteld.

Bij mij borrelt bij deze overweging het beeld op van nieuwe wijn in oude zakken. Ofwel iets proberen te laten passen in waar het niet meer in past. 

Kunnen we in dit tijdperk van steeds sneller moeten aanpassen van je werkuitvoering, tijdperk van kennisdeflatie en ook tijdperk van tijdsdruk nog oude vaten gebruiken?

Vaten als trainingen aanbieden los van je werk als behandelaar, inhoud als sleutel tot leren, voor de gemene deler opleiden etetera? Welke andere mogelijkheid is er dan wel?

Graag spar ik met je over de volgende shifts die nodig zijn: (ad David James)

♠ Van inhoud (programma's, cursussen, modules) gecentreerd naar focus op de werknemer

♠ Van focus op leren naar focus op uitvering van je werk

♠ Van oplossingen bedenken door Experts (inhoudsdeskundigen) naar oplossingen bedenken door klant/medewerker

♠ Van oplossing eerst uitwerken en dan testen naar minimale oplossing meteen testen en verbeteren

♠ Van consistente en eenmalige oplossing leveren aan organisatie naar continue verbetering die waarde blijft behouden

♠ Van meten van deelname en toetsing als succes naar meten van verbetering van uitvoering van het werk als succes

 

Het is nodig dat we daadwerkelijk de lerende zelf eigenaar maken van het leren en van verandering die nodig is in hun werk. Daarvoor is een rijk ecosysteem nodig die behapbaar en overzichtelijk is, dat is waar. Maar de belangrijkste factor is dat we dit samen met de werknemers creeeren. Graag help ik mee om dit te realiseren. Stapje voor stapje naar nieuwe wijn in nieuwe vaten.

¿ Hoor graag of dit ook bij jou speelt, of dat je het wellicht op een andere manier aanpakt.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *